Розумна (електронна) медицина (E-Health)

Е-медицина є відносно новим терміном охорони здоров’я, що почав набувати розповсюдження у світі з 1999 року.

Електронна медицина є принципово новим поняттям для України. Основним підходом у реформуванні медичної галузі в Україні сьогодні є створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян на основі електронної ідентифікації пацієнтів в закладах охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в аналітичних, експертних та статистичних системах. Відповідно до програми Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я 2020» в Україні необхідно розробити та забезпечити виконання Загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020: український вимір», що сприятиме вдосконаленню підходів до методів розв’язання актуальних проблем у галузі охорони здоров’я.

Е-медицина повинна забезпечувати взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками та установами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Основними напрямами діяльності в галузі розвитку е-медицини є:

  • Впровадження автоматизованих інформаційних галузевих систем, які дають змогу перейти до ведення медичної документації в електронному вигляді;
  • Електронний рецепт: електронний доступ до надання або зміни призначень, друк рецептів для пацієнтів, електронна передача рецептів від лікарів до фармацевтів;
  • Розвиток телемедицини;
  • Удосконалення розвитку системи моніторингу стану здоров’я населення;
  • Створення та впровадження нових комп’ютерних технологій профілактики захворювань, діагностики, забезпечення лікувальних процесів;
  • Створення загальнодоступних електронних медичних ресурсів;
  • Розробка методів самодіагностики та побудови власної парадигми здоров’я методами Е-медицини.

Також Е-медицина використовується для:

  • Інформування населення: використання електронних ресурсів для забезпечення обізнаності населення з питань охорони здоров’я;
  • Віртуальні медичні бригади: медичні фахівці, які співпрацюють і обмінюються інформацією про пацієнтів за допомогою цифрового обладнання;
  • Мобільна телемедицина: використання мобільних пристроїв для збору даних про фізичний чи психологічний стан пацієнта, які передаються лікарям чи дослідникам, а також моніторинг життєво важливих органів пацієнта в режимі реального часу, пряме надання допомоги.

В рамках проекту Kherson Smart City планується забезпечення якнайширшого поширення вже існуючих на загальнодержавному рівні систем  eHealth (яку МОЗ Украъхни отримав у лютому 2018) та їх інтеграція із муніципальними системами такими як розумна школа або електронний квиток на транспорті.

Всі заклади охорони здоров’я мають бути оснащені системами Безпечного міста, для створення найвищого рівня безпеки для всіх учасників процесу надання послуг у закладах охорони здоров’я. Допустимий нагляд стимулюватиме покращення та недопущення неприйнятної поведінки та забезпечення загальної безпеки в закладах.