Про Smart City

Smart City – сукупність інформаційно-цифрових технологій у поєднанні із технічними пристроями (Інтернет речей або IoT), завдяки яким життя у місті стає більш комфортним та раціональним. Smart City технології інтегруються у різноманітні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів, створити нові можливості для бізнесу та поліпшити комунікацію і порозуміння з мешканцями.

Базова складова – формування партнерської екосистеми, яка об’єднує бізнес, владу, навчальні заклади та громадськість на принципах відкритих даних, розумного використання цифрових послуг, прозорого та ефективного управління розвитком розумної міської інфраструктури.

Розумне місто базується на інформаційно-комунікаційних технологіях для реалізації практик сталого розвитку, спрямованих на вирішення урбан-проблем. Базова частина цієї системи – інтелектуальна мережа об’єднання, аналізу та управління даними в режимі реального часу, щоб допомагати муніципалітетам, підприємствам та громадянам приймати кращі рішення для підвищення якості життя.

“Smart City” розробки використовуються у багатьох секторах управління містом: безпека, транспорт, електронне урядування, енергетика, медичні послуги, комунальне господарство, благоустрій, суспільне життя, тощо. Джерелами даних служать відеокамери, різні датчики, сенсори, інформаційні системи, які впроваджуються у повсякденне життя.

Поступове перетворення Херсона на технологічно розвинене, соціально відповідальне та комфортне для життя місто, розпочинається із розробки Концепції “Kherson Smart City 2027”. Концепція буде визначати основні шляхи розвитку та трансформації міського простору та Smart-інфраструктури. Згодом, для вимірювання ефективності роботи з даними, буде запроваджений City Progress Index – індекс розвитку міста, який на основі понад 100 показників дозволяє здійснювати моніторинг динаміки розвитку міста. Це вимірювання «пульсу міста» для керівництва, мешканців, інвесторів.

Щодо етапів «набуття розуму» містами, відокремлюють наступні:

Версія 1.0: немає загальної стратегії, автоматизація торкнулася окремих, не пов’язаних між собою компонентів.

Версія 2.0: об’єднання і взаємозв’язок раніше незалежних ініціатив та максимально великого числа різних джерел інформації.

Версія 3.0: об’єднання всіх компонентів завершено, а вся інфраструктура буквально просякнута інтелектуальними технологіями.

В рамках впровадження нових підходів та технологій, модернізації та переоснащення головних сфер життєдіяльності міста Херсона на базі інформаційних технологій (Smart City System) на сьогодні можна виділити наступні напрямки: